Voorwaarden, betaling en annulatie.

Bij schriftelijke inschrijving via de site van Inge Rock, word je doorverwezen naar de betaalsite van Stripe om uw aankoop te kunnen afronden.

Je kunt je inschrijving schriftelijk aangetekend annuleren binnen de 14 kalenderdagen na besteldatum. Bij annulering binnen de 14 kalenderdagen wordt er automatisch een annuleringskost van 3,5% van het factuurbedrag verrekend.

Wanneer je je inschrijving en reservatie tot deelname aan het seminar en/of workshop annuleert, minder dan één maand vóór de datum waarop het seminar en/of de workshop plaatsvindt zal je geen recht hebben op terugbetaling van de door jou betaalde factuur gelet op de intussen blootgestelde organisatiekosten, tenzij dat je je laat vervangen door een andere deelnemer.

Ingeval je annuleert meer dan één maand vóór datum waarop het seminar en/of de workshop plaatsvindt, zal je 50% van de betaalde reservatiekost terugkrijgen. Zodra je inschrijft, zelfs als je nog niet de factuur hebt voldaan, doe je een plaats reserveren die niet voor een ander kan worden besteed. Ingeval van niet-betaling van de factuur en eventuele annulatie, gelden de voorwaarden zoals hiervoor uiteengezet.

Indien Rockon bvba om welke redenen dan ook, een seminar en/of workshop dient te annuleren, wordt het inschrijvingsgeld op eerste verzoek van de inschrijven terug betaald, hetzij dat de inschrijven verkiest dat het inschrijvingsgeld wordt gebruikt ter bevestiging van deelname aan een later seminar en/ of workshop. Indien een seminar en/of workshop laattijdig en door de fout van Rockon bvba geen doorgang vindt, heeft de inschrijver het recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, bedrag verhoogd met de verwijlintresten a rato van 10 % per jaar tot op datum van daadwerkelijke terugbetaling.

Opleidingen
Na volledige betaling van het programma (of de eerste betaling van een subscriptie) wordt de deelnemer toegelaten tot de Inge Rock Academy opleidingen.
De deelnemer herkent de vooropgestelde agenda. Rockon bvba heeft het recht om de inhoud en data ten allen tijde te wijzigen.
De teachers mogen ten allen tijde gewijzigd worden. De kwaliteit van het programma zal ten allen tijde gewaarborgd blijven. De deelnemer herkent dat alle inhoud, toegangscodes en alle materialen van dit programma uitsluitend gebruikt mogen worden door de deelnemer en met niemand anders gedeeld mogen worden, tenzij dit schriftelijk door Rockon bvba werd toegelaten. Indien dit recht door de deelnemer geschaad wordt, zal de toegang tot het programma onmiddellijk ontzegd worden, zonder enige vorm van terugbetaling. De pay in full bonus moet opgenomen worden in het eerste kalenderjaar van het lidmaatschap en is niet overdraagbaar aan anderen. De bonus kan niet omgezet worden in andere tegoeden, noch onder de vorm van een ander programma, noch onder de vorm van korting.